Spolupráca so Zdravotníckou fakultou KU

Materská škola, Bystrická cesta 70/1991 v Ružomberku je Cvičnou materskou školou FZ Katolíckej univerzity v Ružomberku, čo si vyžaduje tesnú väzbu spolupráce a plnenie čiastkových cieľov na viacerých úrovniach:

1.      na úrovni vedenia MŠ a FZ KU, odbor Fyzioterapia participovať na časovom rozvrhu priebežnej i súvislej pedagogickej praxe v MŠ;

2.      na úrovni cvičný učiteľ - študent FZ KU s cieľom prepojiť teoretickú a praktickú prípravu študenta v procese odbornej fyzioterapeutickej praxe.