Náš tím

Vedenie MŠ

Riaditeľka MŠ: 

PaedDr. Ivica Ondrušková, PhD.

Email: tehelna.ms@gmail.com

Telefón: 0914 135 586

Vedúca školskej jedálne: 

Janka Sliacka

                                 

 

—————

Zamestnanci MŠ

Pedagogickí zamestnanci:

·    triedna p. učiteľka:       Bc. Michaela Sanigová

·    p. učiteľka:                  Bc. Katarína Klačková

II. trieda:

·    triedna p. učiteľka:        Alena Baranová

·    p. učiteľka:                   Bc. Katarína Husarčíková

III. trieda:

·    riaditeľka MŠ:               PaedDr. Ivica Ondrušková, PhD.

.    triedna p. učiteľka:       Janka Žuffová

Nepedagogickí zamestnanci MŠ:

  • Mária Hollá/ školník 
  • Jana Buknová/ upratovačka
  • Miroslava Cárachová/ hlavná kuchárka
  • Valéria Guothová/ pomocná kuchárka
Janka Žuffová

—————


Kontakt

riaditeľka materskej školy: PaedDr. Ivica Ondrušková, PhD.

Materská škola Bystrická cesta 1991/70, 034 10 Ružomberok

+421 914 135 586