Náš tím

Vedenie MŠ

Riaditeľka MŠ: 

PaedDr. Ivica Ondrušková, PhD.

Email: tehelna.ms@gmail.com

Vedúca školskej jedálne: 

Janka Sliacka

Telefón: 0914 135 586                                 

 

—————

Zamestnanci MŠ

Pedagogickí zamestnanci:

I. trieda:     

·     triedna p. učiteľka:       Alena Baranová

        ·     p. učiteľka:                 Janka Žuffová   

II. trieda:     

·     triedna p. učiteľka:        Bc. Ľubica Ošková 

·     p. učiteľka:                   Bc. Katarína Klačková                    

III. trieda:

·     triedna p. učiteľka:       Bc. Michaela Sanigová         

·     riaditeľka MŠ:               PaedDr. Ivica Ondrušková, PhD.

Nepedagogickí zamestnanci MŠ:

  • Mária Hollá/školník 
  • Jana Buknová
  • Miroslava Cárachová/hlavná kuchárka
  • Valéria Guothová
Janka Žuffová

—————


Kontakt

riaditeľka materskej školy: PaedDr. Ivica Ondrušková, PhD.

Materská škola Bystrická cesta 1991/70, 034 10 Ružomberok

+421 914 135 586