Spolupráca s rodinou

Zameranie MŠ v spolupráci s rodinou

          Primárnym cieľom MŠ je otvoriť inštitúciu rodičovskej verejnosti, uplatňovať aktívny progresívny spôsob kooperácie s rodičmi detí dochádzajúcich do MŠ a predísť tak duálnym vplyvom rodiny a materskej školy na vývin...

—————