Vážení rodičia, dovoľujem si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, prostredníctvom ktorého bude možné zistiť Vaše očakávania, požiadavky či predstavy o MŠ

Údaje, ktoré Vás charakterizujú, prosím vyznačte v príslušnom okienku:Kontakt

riaditeľka materskej školy: PaedDr. Ivica Ondrušková, PhD.

Materská škola Bystrická cesta 1991/70, 034 10 Ružomberok

+421 914 135 586