Jedálny lístok

 
od 20.05.2019 do 24.05.2019
 
 

MAI00161.PDF (177904)

 

 

 
 

 


Kontakt

riaditeľka materskej školy: PaedDr. Ivica Ondrušková, PhD.

Materská škola Bystrická cesta 1991/70, 034 10 Ružomberok

+421 914 135 586