Jedálny lístok

od 10.12.2018 do 14.12.2018
od 17.12.2018 do 21.12.2018
 
 
 

MAI00143.PDF (178830)

 

 

 
 

 


Kontakt

riaditeľka materskej školy: PaedDr. Ivica Ondrušková, PhD.

Materská škola Bystrická cesta 1991/70, 034 10 Ružomberok

+421 914 135 586