Jedálny lístok

od 08.10.2018 do 12.10.2018

MAI00134.PDF (176001)

 

od 15.10.2018 do 19.10.2018
 
 

 


Kontakt

riaditeľka materskej školy: PaedDr. Ivica Ondrušková, PhD.

Materská škola Bystrická cesta 1991/70, 034 10 Ružomberok

+421 914 135 586