Jedálny lístok


od 12.02.2018 do 16.02.2018

od 19.02.2018 do 23.02.2018

 


Kontakt

riaditeľka materskej školy: PaedDr. Ivica Ondrušková, PhD.

Materská škola Bystrická cesta 70/1991, 034 10 Ružomberok

+421 914 135 586