Jedálny lístok

 
od __.__.2019 do __.__.2019
 
 

M

 


Kontakt

riaditeľka materskej školy: PaedDr. Ivica Ondrušková, PhD.

Materská škola Bystrická cesta 1991/70, 034 10 Ružomberok

+421 914 135 586