Jedálny lístok


od 21.10.2019 do 25.10.2019

MAI00175.PDF (214578)

od 28.10.2019 do 31.10.2019
 
 
 

MAI00176.PDF (211840)

 
 

 


Kontakt

riaditeľka materskej školy: PaedDr. Ivica Ondrušková, PhD.

Materská škola Bystrická cesta 1991/70, 034 10 Ružomberok

+421 914 135 586