Kontakt

 

Zriaďovateľ: Mesto Ružomberok 

Adresa: Bystrická cesta 1991/70, 034 01 Ružomberok

Telefón:              0914 135 586                         

E-mailova adresa: tehelna.ms@gmail.com

Pracovná doba: 06:00 hod. – 16:30 hod.
 


Kontakt

riaditeľka materskej školy: PaedDr. Ivica Ondrušková, PhD.

Materská škola Bystrická cesta 1991/70, 034 10 Ružomberok

+421 914 135 586