Novinky

Školské aktivity IV./2018

01.04.2018 12:28
Školské aktivity IV./2018 01.04 - 01.06.2018 Príprava detí 3. triedy na natáčanie/fotenie cvičebnej zostavy na DVD - projekt Zdravý chrbátik 10.04.2018 SPV, téma realizácia projektu Zdravý chrbátik, program: otvorená hodina zdravotného cvičenie detí 3. triedy/prednáška pre p. učiteľky MŠ z...

—————

09.05.2018 Zápis detí do MŠ Bystrická cesta 70 v Ružomberku (Tehelňa)

22.03.2018 00:00
Vážení rodičia, zápis detí do MŠ sa bude konať 09.05.2018 od 7:00 do 16:00 hod. v priestoroch MŠ. V Smernici o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Ružomberok, interný predpis č. 047 nastali zmeny týkajúce...

—————

Venujte 2% (3%) dane z príjmov za rok 2017 pre deti MŠ

21.03.2018 09:11
Vážení rodičia, priatelia, ktorí budete aj tento rok ochotní nášmu Rodičovskému združeniu pri materskej škole venovať 2% (3%) dane z príjmov za rok 2017, prosíme Vás, aby ste túto skutočnosť nezabudli uviesť pri podávaní Žiadosti o vykonanie výpočtu dane z príjmov v časti IX. V...

—————

ŠKOLA V PRÍRODE 14.05. – do 18.05.2018

15.03.2018 13:17
ŠKOLA V PRÍRODE Oznamujeme rodičom, že od 14.05. – do 18.05.2018 bude prebiehať Škola v prírode spoločne s plaveckým výcvikom v Liptovskej Osade. Cena spolu za pobyt, stravu a plavecký výcvik je 75,00€.   Plán organizačného zabezpečenia.doc (54784)

—————

Školské aktivity III. 2018

26.02.2018 13:22
Školské aktivity III. 2018: 01.03.2018 Zimná olympiáda o 15:00 hod. 06.03.2018 Výroba papiera - celoškoská aktivita, 07.03.2018 Čítanie žiakov 1. ročníka ZŠ 08.03.2018 Návšteva mestskej knižnice - 3. trieda 09.03.2018 Návšteva mestskej knižnice - 2. trieda 12.03.2018 Divadelné predstavenie:...

—————

Psychologička o školskej zrelosti

21.02.2018 19:40
Psychologička o školskej zrelosti: Každé dieťa si potrebuje zažiť vlastný pocit úspechu a mali by sme mu tú šancu dať GABRIELA HERÉNYIOVÁ je psychologička, učí na Filozofickej fakulte na Katedre psychológie Univerzity Komenského v Bratislave a zameriava sa na školskú...

—————

ŠKOLSKÁ SPÔSOBILOSŤ DIEŤAŤA - PREDPOKLAD PRE ÚSPEŠNÝ ZAČIATOK ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY

20.02.2018 00:40
„Na dobrém počátku všechno záleží.“ J. A. Komenský Obdobie nástupu dieťaťa so školy patrí medzi najvýznamnejšie vývinové etapy  dieťaťa.  Pre väčšinu detí je vstup do školy veľkou záťažou, dieťa opúšťa svet hier a  musí sa prispôsobiť životu v kolektíve a novým povinnostiam. Škola...

—————

Školské aktivity II. 2018

23.01.2018 18:41
Školské aktivity II. 2018 od 01.02.2018 každý štvrtok v mesiaci organizuje MŠ v spolupráci so zákonným zástupcom dieťaťa Patrície Matejkovej – Mgr. Ľubicou Matejkovou školskú aktivitu Tancujeme spolu; 02.02.2018 Polročné prázdniny (prerušená prevádzka MŠ) 09.02.2018...

—————

Inšpirácia pohostenia detí ovocím

23.01.2018 18:20

—————

Školské aktivity I. 2018

02.01.2018 19:48
09. alebo 10.01.2018 Divadlo: Malí huncúti a Vianoce; 17.01.2018 Macko Uško o 9:30 hod., len 5-6 ročné deti, projekt MP Rk.

—————


Kontakt

riaditeľka materskej školy: PaedDr. Ivica Ondrušková, PhD.

Materská škola Bystrická cesta 1991/70, 034 10 Ružomberok

+421 914 135 586