Materská škola - Bystrická cesta 1991/70, 034 01 Ružomberok

 

        Materská škola začala písať svoju históriu 23. januára 1984 a niesla oficiálny názov Materská škola Severoslovenských tehelní Ružomberok. Ten sa zmenil v roku 1991 a reprezentuje školu pod menom Materská škola - Bystrická cesta dodnes. Prví absolventi materskej školy sú dnes už dospelí ľudia, ktorí sa neraz opäť vracajú do MŠ, ale už v pozícii rodiča. Za 25 rokov sa v materskej škole vystriedalo približne 1 750 detí.
        V súčasnosti má materská škola tri triedy a navštevuje ju cca 70 detí. Svoj čas a lásku im denne odovzdáva šesťčlenný pedagogický kolektív, vrátane riaditeľky. Materská škola ponúka rôzne možnosti pre všetky deti a najmä otvorený svet pre nadviazanie priateľstiev, sociálnych kontaktov a získanie nových poznatkov. Primárnym cieľom tejto materskej školy je zabezpečiť, aby každé dieťa (s bežnými i špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami) absolvujúce predprimárne vzdelávanie v tejto MŠ získalo také kľúčové kompetencie, ktoré optimálne ovplyvnia nielen úspešný začiatok jeho primárneho vzdelávania, ale ktoré mu zároveň dajú šancu v najvyššej možnej miere využiť svoje potenciality a umožnia mu aktívne, tvorivo, slobodne a zodpovedne riadiť svoju budúcnosť.
 

1984

2013

 


Novinky

Talentové skúšky ZUŠ Ľ- Fullu

29.04.2018 11:35

—————

Školské aktivity IV./2018

21.03.2018 12:28
Školské aktivity IV./2018 01.04 - 01.06.2018 Príprava detí 3. triedy na natáčanie/fotenie cvičebnej zostavy na DVD - projekt Zdravý chrbátik 10.04.2018 SPV, téma realizácia projektu Zdravý chrbátik, program: otvorená hodina zdravotného cvičenie detí 3. triedy/prednáška pre p. učiteľky MŠ z...

—————

ŠKOLA V PRÍRODE 14.05. – do 18.05.2018

15.03.2018 13:17
ŠKOLA V PRÍRODE Oznamujeme rodičom, že od 14.05. – do 18.05.2018 bude prebiehať Škola v prírode spoločne s plaveckým výcvikom v Liptovskej Osade. Cena spolu za pobyt, stravu a plavecký výcvik je 75,00€.   Plán organizačného zabezpečenia.doc (54784)

—————

Školské aktivity III. 2018

26.02.2018 13:22
Školské aktivity III. 2018: 01.03.2018 Zimná olympiáda o 15:00 hod. 06.03.2018 Výroba papiera - celoškoská aktivita, 07.03.2018 Čítanie žiakov 1. ročníka ZŠ 08.03.2018 Návšteva mestskej knižnice - 3. trieda 09.03.2018 Návšteva mestskej knižnice - 2. trieda 12.03.2018 Divadelné predstavenie:...

—————

Psychologička o školskej zrelosti

21.02.2018 19:40
Psychologička o školskej zrelosti: Každé dieťa si potrebuje zažiť vlastný pocit úspechu a mali by sme mu tú šancu dať GABRIELA HERÉNYIOVÁ je psychologička, učí na Filozofickej fakulte na Katedre psychológie Univerzity Komenského v Bratislave a zameriava sa na školskú...

—————

Školské aktivity II. 2018

23.01.2018 18:41
Školské aktivity II. 2018 od 01.02.2018 každý štvrtok v mesiaci organizuje MŠ v spolupráci so zákonným zástupcom dieťaťa Patrície Matejkovej – Mgr. Ľubicou Matejkovou školskú aktivitu Tancujeme spolu; 02.02.2018 Polročné prázdniny (prerušená prevádzka MŠ) 09.02.2018...

—————

Školské aktivity I. 2018

02.01.2018 19:48
09. alebo 10.01.2018 Divadlo: Malí huncúti a Vianoce; 17.01.2018 Macko Uško o 9:30 hod., len 5-6 ročné deti, projekt MP Rk.

—————

Ocenenie Šárky N. vo Vv súťaži: "Spájame sa pre rozvoj dolného Liptova"

05.12.2017 15:35
Je pre nás potešením ,že Šárka N. bola ocenená v regionálnej výtvarnej súťaži "Spájame sa pre rozvoj dolného Liptova", ktorú organizovalo OZ Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov" v Ružomberku. Všetky víťazné práce vybrané odbornou porotou budú vystavené v priestoroch Synagógy 13.12.2017 v čase od...

—————

Ocenenie Lucky J. vo Vv súťaži: "Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany"

02.12.2017 20:22
Lucka Jesenská z 3. triedy získala ďalšie ocenenie v okresnej výtvarnej súťaži: "Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany". Súťaž organizoval Odbor krízového riadenia Okresného úradu v Ružomberku. Lucke srdečne gratulujeme k peknému úspechu...

—————

Školské aktivity XII./2017

02.12.2017 19:59
Školské aktivity XII./2017: 05.12.2017 Mikulášska show Alkany o 10:00 hod., 1€ (2., 3. trieda) 06.12.2017 Liptovské múzeum: Vianočné zvyky a tradície o 9:45 hod. (deti 2. a 3. triedy) 07.12.2017 Slávnosť Mikuláš, o 10:00 hod. s hudobným programom uja...

—————


Kontakt

riaditeľka materskej školy: PaedDr. Ivica Ondrušková, PhD.

Materská škola Bystrická cesta 1991/70, 034 10 Ružomberok

+421 914 135 586