Materská škola - Bystrická cesta 1991/70, 034 01 Ružomberok

 

        Materská škola začala písať svoju históriu 23. januára 1984 a niesla oficiálny názov Materská škola Severoslovenských tehelní Ružomberok. Ten sa zmenil v roku 1991 a reprezentuje školu pod menom Materská škola - Bystrická cesta dodnes. Prví absolventi materskej školy sú dnes už dospelí ľudia, ktorí sa neraz opäť vracajú do MŠ, ale už v pozícii rodiča. Za 25 rokov sa v materskej škole vystriedalo približne 1 750 detí.
        V súčasnosti má materská škola tri triedy a navštevuje ju cca 70 detí. Svoj čas a lásku im denne odovzdáva šesťčlenný pedagogický kolektív, vrátane riaditeľky. Materská škola ponúka rôzne možnosti pre všetky deti a najmä otvorený svet pre nadviazanie priateľstiev, sociálnych kontaktov a získanie nových poznatkov. Primárnym cieľom tejto materskej školy je zabezpečiť, aby každé dieťa (s bežnými i špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami) absolvujúce predprimárne vzdelávanie v tejto MŠ získalo také kľúčové kompetencie, ktoré optimálne ovplyvnia nielen úspešný začiatok jeho primárneho vzdelávania, ale ktoré mu zároveň dajú šancu v najvyššej možnej miere využiť svoje potenciality a umožnia mu aktívne, tvorivo, slobodne a zodpovedne riadiť svoju budúcnosť.
 

1984

2013

 


Novinky

Školské aktivity I. 2018

02.01.2018 19:48
09. alebo 10.01.2018 Divadlo: Malí huncúti a Vianoce; 17.01.2018 Macko Uško o 9:30 hod., len 5-6 ročné deti, projekt MP Rk.

—————

Ocenenie Šárky N. vo Vv súťaži: "Spájame sa pre rozvoj dolného Liptova"

05.12.2017 15:35
Je pre nás potešením ,že Šárka N. bola ocenená v regionálnej výtvarnej súťaži "Spájame sa pre rozvoj dolného Liptova", ktorú organizovalo OZ Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov" v Ružomberku. Všetky víťazné práce vybrané odbornou porotou budú vystavené v priestoroch Synagógy 13.12.2017 v čase od...

—————

Ocenenie Lucky J. vo Vv súťaži: "Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany"

02.12.2017 20:22
Lucka Jesenská z 3. triedy získala ďalšie ocenenie v okresnej výtvarnej súťaži: "Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany". Súťaž organizoval Odbor krízového riadenia Okresného úradu v Ružomberku. Lucke srdečne gratulujeme k peknému úspechu...

—————

Školské aktivity XII./2017

02.12.2017 19:59
Školské aktivity XII./2017: 05.12.2017 Mikulášska show Alkany o 10:00 hod., 1€ (2., 3. trieda) 06.12.2017 Liptovské múzeum: Vianočné zvyky a tradície o 9:45 hod. (deti 2. a 3. triedy) 07.12.2017 Slávnosť Mikuláš, o 10:00 hod. s hudobným programom uja...

—————

Ocenenie našich detí

22.11.2017 13:10
Timeika Vajzerová (2. trieda) s Luckou Jesenskou (3. trieda) získali ocenenie v okresnej výtvarnej súťaži s protidrogovou tematikou: "Môj pohľad Život s drogami verzus život bez nich". Súťaž organizovalo Centrum voľného času Elán - oblasť spoločenských vied a kultúry. Do súťaže sa zapojili školy v...

—————

Prerušenie prevádzky MŠ počas jesenných prázdnin

30.10.2017 10:04
Vážení rodičia, riaditeľstvo MŠ Bystrická cesta Vás oboznámuje s prevádzkou MŠ Bystrická cesta v Ružomberku počas jesenných prázdnin: v utorok 31.10.2017 bude prevádzka MŠ pre nízky počet prihlásených detí ich zákonnými zástupcami  prerušená, v stredu 01.11.2017 je štátny sviatok - MŠ...

—————

Školské aktivity XI./2017

29.10.2017 10:43
Školské aktivity XI./201: 03.11.2017                          o 8:30 hod. Filipkove dobrodužstvá - projekt: Proti drogám, alkoholu a cigaretám (CPPPaP)                ...

—————

19.10.2017 Ekoolympiáda

24.10.2017 19:53
Dňa 19.10.2017 sa v materskej škole konala Ekoolympiáda v rámci realizácie projektu MŠ Poznávame tajomstvá prírody. Jej súčasťou boli vzdelávacie aktivity rodičov s deťmi zamerané na environmentálnu výchovu: 1. Čo ukrýva les? - vyhľadať dvojice prírodniny a obrázka z...

—————

Arborétum s enviro-altánkom v MŠ

19.10.2017 14:18
V mesiacoch september a október 2017 sa konala realizačná fáza projektu Poznávame tajomstvá prírody,  ktorý bol podporený finančným darom Nadácie Slovenskej sporiteľne vo výške 2 000,- eur. V našej školskej záhrade tak pribudol enviro-altánok s arborétom, t.j. so špeciálnou botanickou...

—————

Sme tu ako jedna rodina

15.10.2017 22:15
 V piatok 13.10.2017 predpoludním sa v záhrade materskej školy stretli deti zo všetkých tried, aby sa zúčastnili spoločnej akcie: Sme tu ako jedna rodina. Cieľom akcie bolo okrem zážitku zo spoločného športovania v netradičných situáciách nadviazať kamarátske vzťahy medzi...

—————


Kontakt

riaditeľka materskej školy: PaedDr. Ivica Ondrušková, PhD.

Materská škola Bystrická cesta 1991/70, 034 10 Ružomberok

+421 914 135 586