Materská škola - Bystrická cesta 1991/70, 034 01 Ružomberok

 

        Materská škola začala písať svoju históriu 23. januára 1984 a niesla oficiálny názov Materská škola Severoslovenských tehelní Ružomberok. Ten sa zmenil v roku 1991 a reprezentuje školu pod menom Materská škola - Bystrická cesta dodnes. Prví absolventi materskej školy sú dnes už dospelí ľudia, ktorí sa neraz opäť vracajú do MŠ, ale už v pozícii rodiča. Za 25 rokov sa v materskej škole vystriedalo približne 1 750 detí.
        V súčasnosti má materská škola tri triedy a navštevuje ju cca 70 detí. Svoj čas a lásku im denne odovzdáva šesťčlenný pedagogický kolektív, vrátane riaditeľky. Materská škola ponúka rôzne možnosti pre všetky deti a najmä otvorený svet pre nadviazanie priateľstiev, sociálnych kontaktov a získanie nových poznatkov. Primárnym cieľom tejto materskej školy je zabezpečiť, aby každé dieťa (s bežnými i špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami) absolvujúce predprimárne vzdelávanie v tejto MŠ získalo také kľúčové kompetencie, ktoré optimálne ovplyvnia nielen úspešný začiatok jeho primárneho vzdelávania, ale ktoré mu zároveň dajú šancu v najvyššej možnej miere využiť svoje potenciality a umožnia mu aktívne, tvorivo, slobodne a zodpovedne riadiť svoju budúcnosť.
 

1984

2013

 


Novinky

Ocenenie našich detí

22.11.2017 13:10
Timeika Vajzerová (2. trieda) s Luckou Jesenskou (3. trieda) získali ocenenie v okresnej výtvarnej súťaži s protidrogovou tematikou: "Môj pohľad Život s drogami verzus život bez nich". Súťaž organizovalo Centrum voľného času Elán - oblasť spoločenských vied a kultúry. Do súťaže sa zapojili školy v...

—————

Prerušenie prevádzky MŠ počas jesenných prázdnin

30.10.2017 10:04
Vážení rodičia, riaditeľstvo MŠ Bystrická cesta Vás oboznámuje s prevádzkou MŠ Bystrická cesta v Ružomberku počas jesenných prázdnin: v utorok 31.10.2017 bude prevádzka MŠ pre nízky počet prihlásených detí ich zákonnými zástupcami  prerušená, v stredu 01.11.2017 je štátny sviatok - MŠ...

—————

Školské aktivity XI./2017

29.10.2017 10:43
Školské aktivity XI./201: 03.11.2017                          o 8:30 hod. Filipkove dobrodužstvá - projekt: Proti drogám, alkoholu a cigaretám (CPPPaP)                ...

—————

19.10.2017 Ekoolympiáda

24.10.2017 19:53
Dňa 19.10.2017 sa v materskej škole konala Ekoolympiáda v rámci realizácie projektu MŠ Poznávame tajomstvá prírody. Jej súčasťou boli vzdelávacie aktivity rodičov s deťmi zamerané na environmentálnu výchovu: 1. Čo ukrýva les? - vyhľadať dvojice prírodniny a obrázka z...

—————

Arborétum s enviro-altánkom v MŠ

19.10.2017 14:18
V mesiacoch september a október 2017 sa konala realizačná fáza projektu Poznávame tajomstvá prírody,  ktorý bol podporený finančným darom Nadácie Slovenskej sporiteľne vo výške 2 000,- eur. V našej školskej záhrade tak pribudol enviro-altánok s arborétom, t.j. so špeciálnou botanickou...

—————

Sme tu ako jedna rodina

15.10.2017 22:15
 V piatok 13.10.2017 predpoludním sa v záhrade materskej školy stretli deti zo všetkých tried, aby sa zúčastnili spoločnej akcie: Sme tu ako jedna rodina. Cieľom akcie bolo okrem zážitku zo spoločného športovania v netradičných situáciách nadviazať kamarátske vzťahy medzi...

—————

Veselé šarkany

12.10.2017 15:00
Tento týždeň sme si rozprávali o jeseni, o šarkanoch, ktoré sme nielen nakreslili na tabuľu, ale sme si aj šarkanov  vyrobili. A potom sme ich išli vyskúšať na školský dvor. Všetky krásne lietali.  Janka Žuffová

—————

Školské aktivity X. 2017

30.09.2017 19:38
V priebehu septembra-októbra 2017 sa budú konať aktivity súvisiace s realizačnou fázou projektu Poznávame tajomstvá lesa, krorý finančným darom vo výške 2000€ podporila Nadácia Slovenskej sporiteľne. ·         od 13.10.2017 bude niektoré piatky o...

—————

Brigáda pre rodičov - v pracovné dni od 9:00 do 16:00

27.09.2017 13:09
OZNAM Vážení rodičia, kedykoľvek môžete pomôcť s údržbou školskej záhrady v pracovné dni od 9:00 do 16:00 hod. (natieranie lavičiek, preliezky). Prosíme usilovných rodičov, ktorým záleží na školskom prostredí vlastných detí, aby sa zapojili.  Je vhodné si zo sebou priniesť: pracovné...

—————

Školské aktivity IX./2017

10.09.2017 14:30
V priebehu septembra-októbra 2017 sa budú konať aktivity súvisiace s realizačnou fázou projektu Poznávame tajomstvá lesa, krorý finančným darom vo výške 2000€ podporila Nadácia Slovenskej sporiteľne. Školské aktivity IX./2017: - 14.09.2017 Brigáda od 8:30 hod. - dobrovoľníctvo zamestnancov SLSP, -...

—————


Kontakt

riaditeľka materskej školy: PaedDr. Ivica Ondrušková, PhD.

Materská škola Bystrická cesta 1991/70, 034 10 Ružomberok

+421 914 135 586