Materská škola - Bystrická cesta 1991/70, 034 01 Ružomberok

 

        Materská škola začala písať svoju históriu 23. januára 1984 a niesla oficiálny názov Materská škola Severoslovenských tehelní Ružomberok. Ten sa zmenil v roku 1991 a reprezentuje školu pod menom Materská škola - Bystrická cesta dodnes. Prví absolventi materskej školy sú dnes už dospelí ľudia, ktorí sa neraz opäť vracajú do MŠ, ale už v pozícii rodiča. Za 25 rokov sa v materskej škole vystriedalo približne 1 750 detí.
        V súčasnosti má materská škola tri triedy a navštevuje ju cca 70 detí. Svoj čas a lásku im denne odovzdáva šesťčlenný pedagogický kolektív, vrátane riaditeľky. Materská škola ponúka rôzne možnosti pre všetky deti a najmä otvorený svet pre nadviazanie priateľstiev, sociálnych kontaktov a získanie nových poznatkov. Primárnym cieľom tejto materskej školy je zabezpečiť, aby každé dieťa (s bežnými i špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami) absolvujúce predprimárne vzdelávanie v tejto MŠ získalo také kľúčové kompetencie, ktoré optimálne ovplyvnia nielen úspešný začiatok jeho primárneho vzdelávania, ale ktoré mu zároveň dajú šancu v najvyššej možnej miere využiť svoje potenciality a umožnia mu aktívne, tvorivo, slobodne a zodpovedne riadiť svoju budúcnosť.
 

1984

2013

 


Novinky

Pozdrav našich detí zo školy v prírode 2019

01.05.2019 21:38
Ahojte ;) Sme v poriadku a užívame si to... Máme sa dobre Akvabely pripravené na plaváreň Konečne v prírode

—————

Školské aktivity V. 2019

30.04.2019 11:03
Školské aktivity V. 2019: 02.-07.05.2019 Dni otvorených dverí MŠ 07.04.2019 Vision fotenie detí o 8:00 hod. 09.05.2019 Besiedka "Deň matiek" 09.05.2019 Zápis do MŠ od 7:00 do 16:00 hod. 16.05.2019 Zdravý chrbátik o 9 hod. 17.05.2019 Divadlo: O psíčkovi a mačičke o 9:00 hod.1,60€ 30.05.2019...

—————

17.04.2019 Realizácia projektu: Veľkí aj malí, starajte sa o záhradu s nami

07.04.2019 21:01
  Dňa 17.04.2019 sa v školskej záhrade uskutočnila realizácia projektu: Veľkí aj malí, starajte sa o záhradu s nami.  Srdečne ďakujeme všetkým deťom, mamičkám ako aj oteckom, ktorí sa na tejto realizačnej fáze projektu spolupodieľali. Veľké ďakujem patrí aj všetkým pedagogickým...

—————

Školské aktivity IV.2019

28.03.2019 13:18
  03.04.2019 Zdravý chrbátik o 9:00 hod. - deti 3. triedy, 10.04.2019 Alkana - muzikáoové predstavenie v KD o 10:00 hod. 2. a 3. trieda 15.04.2019 O čudnom vajíčku, divadelné predstavenie pre deti v MŠ 17.04.2019 Realizácia projektu Veľkí aj malí..., v areály MŠ 18. - 23.04.2019...

—————

Venujte 2% (3%) dane z príjmov za rok 2018 pre deti MŠ

01.03.2019 19:11
Vážení rodičia, priatelia, ktorí budete aj tento rok ochotní nášmu Rodičovskému združeniu pri materskej škole venovať 2% (3%) dane z príjmov za rok 2018, prosíme Vás, aby ste túto skutočnosť nezabudli uviesť pri podávaní Žiadosti o vykonanie výpočtu dane z príjmov v časti IX. V...

—————

ŠKOLSKÁ SPÔSOBILOSŤ DIEŤAŤA - PREDPOKLAD PRE ÚSPEŠNÝ ZAČIATOK ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY

28.02.2019 22:00
„Na dobrém počátku všechno záleží.“ J. A. Komenský Obdobie nástupu dieťaťa so školy patrí medzi najvýznamnejšie vývinové etapy  dieťaťa.  Pre väčšinu detí je vstup do školy veľkou záťažou, dieťa opúšťa svet hier a  musí sa prispôsobiť životu v kolektíve a novým povinnostiam. Škola...

—————

Školské aktivity III.2019

28.02.2019 21:50
04. - 08.03.2019 Jarné prázdniny 12.03.2019 Divadelné predstavenie: Cesta okolo sveta o 9:00 hod.  21.03.2019 Návšteva knižnice - deti 2. triedy 21.03.2019 Rodičovské združenie - Téma: Zápis detí do 1. ročníka ZŠ o 15:00 hod. 22.03.2019 Vynášanie Moreny - so žiakmi ZŠ Sládkovičova v...

—————

Prerušenie prevádzky MŠ počas jarných prázdnin

27.02.2019 08:27
Riaditeľstvo Materskej školy (MŠ) Bystrická cesta, 1991/70 v Ružomberku hlási prerušenie prevádzky MŠ počas jarných prázdnin od 04. do 08.03.2019. Prevádzka MŠ bude prerušená vo všetkých triedach z dôvodu: nedostatočného počtu detí prihlásených zákonnými zástupcami, vysokého počtu detí...

—————

Školské aktivity II. 2019

31.01.2019 12:13
Školské aktivity II. 2019 01.02.2019 Polročné prázdniny (prerušená prevádzka MŠ) 07.02.2019 Zdravý chrbátik (5-6 ročné deti) 12.02.2019 Snehová kráľovná - výchovný koncert ZUŠ vo Veľkej dvorane o 9:30, vstupné 0,50€ (deti 2. a 3. triedy) 13.02.2019 Palček a Obor v ZŠ Sládkovičova (5-6...

—————

Školské aktivity I. 2019

06.01.2019 14:08
07.01.2018 Spustenie prevádzky MŠ po zimných prázdninách 23.01.2019 Macko Uško o 9:30 deti 3. triedy (2/3) 24.01.2019 Snežní ľudkovia o 9:00 hod. 1,50€ 30.01.2019 Macko Uško o 9:30 hod. deti zvyšok 3. triedy a predškoláci 2. triedy 30.01.2019 Zimná olympiáda o 15 hod. 

—————


Kontakt

riaditeľka materskej školy: PaedDr. Ivica Ondrušková, PhD.

Materská škola Bystrická cesta 1991/70, 034 10 Ružomberok

+421 914 135 586