Hlásenie prerušenia prevádzky MŠ

22.10.2018 20:54

Hlásenie prerušenia prevádzky MŠ

Riaditeľstvo Materskej školy (MŠ) Bystrická cesta, 70/1991 v Ružomberku hlási prerušenie prevádzky MŠ počas jesenných prázdnin:

  • 29.10.2017 bude v prevádzke 2. trieda. Prevádzka 1. a 3. triedy bude prerušená;
  • od 30.10.2018 bude prevádzka MŠ vo všetkých triedach prerušená z dôvodu štátnych sviatkov a nedostatočného počtu detí prihlásených zákonnými zástupcami.

Prevádzka MŠ bude opäť obnovená v pondelok 05.11.2018.

RMŠ

 

—————

Späť


Kontakt

riaditeľka materskej školy: PaedDr. Ivica Ondrušková, PhD.

Materská škola Bystrická cesta 1991/70, 034 10 Ružomberok

+421 914 135 586