Školský rok 2018/2019 a adaptácia v materskej škole - dieťaťa aj rodiča

06.07.2018 08:36

Školský rok 2018/2019 začína 03.09.2018.

MŠ je v prevádzke od 06:00 do 16:30 hodiny. 

Rodičia deťom, ktoré po prvý krát nastúpia do MŠ:

  • prvý deň prinesú papučky, pyžamko a hrnček na pitný režim;  

  • pre prípad ťažšej adaptácie dieťaťa, triednym pani učiteľkám nadiktujú telefónne číslo matky, otca a iné dáta;

  • všetky ďalšie potrebné informácie získajú osobnou komunikáciou s pani učiteľkami na triedach.

V súlade s platnou legislatívou sú všetci zákonní zástupcovia detí povinní podpísať triednym pani učiteľkám čestné prehlásenie, ktorým potvrdia, že ich dieťa dochádza len do jednej MŠ (Bystrická cesta):

Dokumentácia MŠ:

Krúžková činnosť v MŠ: https://ms-tehelna.webnode.sk/zaujmove-kruzky/

 

Adaptácia v materskej škole - dieťaťa aj rodiča

Na novú situáciu sa pri nástupe dieťaťa do materskej školy adaptuje nielen dieťa, ale aj rodič. 

Prechod z rodinného prostredia do materskej školy je veľká  a významná  zmena nielen pre dieťa, ale aj pre jeho rodičov. Neadaptuje sa len dieťa, ale aj rodičia vstupujú do novej role – stávajú sa rodičmi škôlkara.

To, ako dieťa zvládne nástup do MŠ, závisí od mnohých faktorov ako je temperament a osobnosť dieťaťa,  jeho emocionálna zrelosť a pripravenosť na MŠ, kvalita vzťahu a väzby s rodičom, podpora zo strany rodičov či prístup samotných pedagógov v MŠ.

Rodičia by sa mali dostatočne pripraviť na to, že ich dieťa nastupuje do MŠ. Je to obrovská zmena pre celú rodinu, najmä matka  musí zvládnuť odpútanie sa od dieťaťa. Veľmi dôležité je vnútorné nastavenie rodičov, pretože ho bude cítiť aj ich dieťa. Pokiaľ dieťa bude odovzdávať vyrovnaná mama, ktorá je presvedčená o tom, že nástup dieťaťa do MŠ je správnym rozhodnutím, oveľa skôr sa s novým prostredím a zmenou vyrovná i dieťa. Pokiaľ však rodičia od začiatku o tomto rozhodnutí pochybujú, nedôverujú MŠ, alebo majú veľké obavy, dieťa to vycíti a bude sa viac báť i ono...

Je úplne prirodzené, že rodičia majú spočiatku neistotu, či dieťa prechod do MŠ zvládne, tiež sa musia s novou situáciou vyrovnať. Nemali by však zabúdať na to, že práve oni môžu dieťaťu tento proces uľahčiť. Pokiaľ je pre nich zvládnutie situácie náročné, je namieste, keď sa so svojimi pocitmi zdôveria pedagógom v škôlke alebo iným rodičom, ktorí majú už staršie deti. Pomôže im, keď zistia, že rovnaké pocity zažívali aj iní rodičia. Vhodné je vyhľadať  i  odborníka – detského psychológa, ktorý im pomôže spracovať prípadné  obavy a poskytne im informácie, ako prechod dieťaťu čo najviac uľahčiť.

Ako môžu rodičia dieťaťu  uľahčiť adaptáciu v MŠ

-Ešte pred nástupom do škôlky by mal rodič s dieťaťom odlúčenie trénovať. Príležitostné odlúčenia  dajú dieťaťu  istotu, že sa rodičia v dohodnutom čase vrátia.

-Vhodné je dieťa na nástup do MŠ pripravovať, rozprávať mu o škôlke, o pani učiteľkách, ísť sa do škôlky pozrieť, prípadne sa okolo škôlky aspoň prechádzať.

-Odporúčame, pokiaľ je to možné, aby dieťa nastúpilo do škôlky skôr ako nastúpi rodič do práce alebo sa narodí nový súrodenec. Dieťa i rodičia  budú potrebovať veľa energie na to, aby sa vyrovnali s touto zmenou, nie je vhodné súčasne dieťa zaťažovať aj nástupom do MŠ.

-V žiadnom prípade nie je v tomto období vhodné súčasné odvykanie od plienok, fľaše alebo cumlíka, tým dieťaťu narušíme ďalšie istoty. Preto je dôležité nástup do MŠ starostlivo naplánovať a podmieniť mu ostatné okolnosti.

-Veľký dôraz kladieme na adaptáciu dieťaťa – pokiaľ to MŠ umožňuje, je vhodné postupné privykanie si dieťaťa na nové prostredie škôlky, spočiatku len hodina, postupne poldeň a až na záver celý deň. Vhodné je prispôsobiť sa v tomto individuálnym požiadavkám dieťaťa a jeho osobnostným danostiam – uzavreté dieťa bude potrebovať iste viac času na privyknutie ako dieťa extrovertné.

-Ideálne je, ak prvýkrát  alebo prvé dni chodí s dieťaťom do škôlky na krátky čas i rodič ( najlepšie niekoľkokrát  na viac ako 30 min.), ktorý zoznámi dieťa s prostredím a učiteľkami. Prostredníctvom rodiča bude dieťa vnímať prostredie ako bezpečné a ľahšie si zvykne.

-Odporúčame, aby dieťa vedelo, čo robí rodič  počas doby, keď je dieťa v škôlke. Je potrebné to dieťaťu veku primeraným spôsobom vysvetliť.  Vhodné je, keď to vie aj učiteľka v škôlke, aby dieťa uistila: „Áno, maminka je v práci.“ „Išla na nákupy“ a pod.

-Potrebné je rešpektovať to, že je dieťaťu smutno (veď často aj rodičom) a nevysmievať sa mu, alebo ho za to karhať, naopak, dôležité je prijatie a podpora. Nie je však vhodné dieťa utešovať ešte predtým, ako to samotné bude potrebovať. Nadobudne  totiž pocit, že sa má obávať, že niečo nie je v poriadku.

-Lúčenie s dieťaťom má byť krátke. Predlžovanie času desiatym objatím a dvanástou pusou iba zbytočne zhoršuje situáciu. Detičky sa často upokoja do minúty, len čo rodič zavrie dvere, aj keď je to pre rodiča, ktorý bol svedkom obrovského plaču pri lúčení, až neuveriteľné. Je vhodné mať spoločný rituál lúčenia sa – jedna pusa, jedno objatie, tľapnutie rukou a rodič by mal odísť, v žiadnom prípade sa netreba vracať späť. Dlhé lúčenie totiž dieťa zneisťuje, pretože zvláštne správanie maminky iba utvrdzuje strach dieťaťa.

-Pokiaľ má matka problém s odovzdávaním dieťaťa,  odporúčame, aby túto úlohu na seba prevzal otec.

-Vhodné je, ak má dieťa so sebou nejaký predmet z domu – obľúbenú  hračku, maminu šatku, alebo čosi, čo bude môcť mať pri sebe a poskytne mu akúsi známu istotu.

-Rodičia by mali najmä v prvé dni vyzdvihovať dieťa zo škôlky čo najskôr, lebo nové deti ťažko znášajú, keď ostatní kamaráti už idú domov a ich rodič stále neprichádza.

-Najdôležitejšie je, aby rodič chodil v presne dohodnutom čase, aj keď to iste niekedy bude náročné. Dieťaťu to výrazne pomôže! Výborné je, keď rodič dieťa v rovnaký čas nosí i do škôlky.

Proces adaptácie trvá niekoľko týždňov až mesiacov. U detí je možné pozorovať zmeny v správaní, môžu byť unavenejšie, citlivejšie či mrzutejšie. Je to pochopiteľné, pretože nástup do materskej školy neznamená len odlúčenie od rodičov, ale aj budovanie si vzťahu a dôvery k učiteľke, zvyknutie si na nový režim a nové pravidlá a v neposlednom rade vybudovanie si pozície v kolektíve.

10-09-2018 boli na Rodičovskom združení v MŠ zákonní zástupcovia podrobne oboznámení so školským poriadkom, ktorý jednohlasne odsúhlasili a podpisom sa zaviazali ho plne doržiavať.

—————

Späť


Kontakt

riaditeľka materskej školy: PaedDr. Ivica Ondrušková, PhD.

Materská škola Bystrická cesta 1991/70, 034 10 Ružomberok

+421 914 135 586