Materská škola - Bystrická cesta 1991/70, 034 01 Ružomberok

 

        Materská škola začala písať svoju históriu 23. januára 1984 a niesla oficiálny názov Materská škola Severoslovenských tehelní Ružomberok. Ten sa zmenil v roku 1991 a reprezentuje školu pod menom Materská škola - Bystrická cesta dodnes. Prví absolventi materskej školy sú dnes už dospelí ľudia, ktorí sa neraz opäť vracajú do MŠ, ale už v pozícii rodiča. Za 25 rokov sa v materskej škole vystriedalo približne 1 750 detí.
        V súčasnosti má materská škola tri triedy a navštevuje ju cca 70 detí. Svoj čas a lásku im denne odovzdáva šesťčlenný pedagogický kolektív, vrátane riaditeľky. Materská škola ponúka rôzne možnosti pre všetky deti a najmä otvorený svet pre nadviazanie priateľstiev, sociálnych kontaktov a získanie nových poznatkov. Primárnym cieľom tejto materskej školy je zabezpečiť, aby každé dieťa (s bežnými i špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami) absolvujúce predprimárne vzdelávanie v tejto MŠ získalo také kľúčové kompetencie, ktoré optimálne ovplyvnia nielen úspešný začiatok jeho primárneho vzdelávania, ale ktoré mu zároveň dajú šancu v najvyššej možnej miere využiť svoje potenciality a umožnia mu aktívne, tvorivo, slobodne a zodpovedne riadiť svoju budúcnosť.
 

1984

2013

 


Novinky

Hlásenie prerušenia prevádzky MŠ počas jarných prázdnin

18.02.2020 11:34
Hlásenie prerušenia prevádzky MŠ počas jarných prázdnin Riaditeľstvo Materskej školy (MŠ) Bystrická cesta, 1991/70 v Ružomberku hlási prerušenie prevádzky MŠ počas jarných prázdnin od 24. do 28.02.2020. Prevádzka MŠ bude vo všetkých triedach prerušená z dôvodu: viac ako 50% počtu detí...

—————

Hlásenie prerušenia prevádzky MŠ 1. triedy

17.02.2020 12:00
Riaditeľstvo MŠ prerušuje prevádzku 1. triedy MŠ, do ktorej bežne dochádza 22 detí. Trieda bude uzavretá od 18.02.2020 do 21.02.2020 z dôvodu zvýšenej chorobnosti detí (respiračné ochorenia). V pondelok 17.02.2020 do tejto triedy nastúpilo len 8 detí. Prevádzka triedy bude obnovená...

—————

14.02.2020 Karneval - inšpirácia pohostenia ;)

13.02.2020 14:04

—————

Školské aktivity II. 2020

30.01.2020 11:52
Školské aktivity II. 2020: 03.02.2020 Polročné prázdniny 04.02.2020 Divadlo Tik-tak 12.02.2020 Dovyšetrovanie 5-6 ročných detí - test školskej zrelosti, od 8:00 hod. (CPPPaP v Ružomberku) 14.02.2020 Karneval 17.-21.02.2020 Korčuliarsky program skolsky-korculiarksy-program_MHK RUZOMBEROK...

—————

Pripravované aktivity MŠ - POZOR zmena

24.01.2020 10:01
            Lyžiarsky kurz pre deti na Maline Brde v termíne od 27.01. do 31.01.2020 v čase 7:55-14/denne organizujeme v spolupráci s p. Gazdaricom, bližšie informácie o lyžiarskom výcviku poskytnú: RMŠ a Bc. Michaela...

—————

Obmedzený pobyt detí vonku z dôvodu zhoršenej kvality ovzdušia

20.01.2020 15:45
Aktuálna kvalita ovzdušia v Ružomberku: https://aqicn.org/city/slovakia/ruzomberok/riadok https://www.ruzomberok.eu/?fbclid=IwAR0EZJiNnDTC8budRETyF-gfOcdaxw-EHpqNN8FfDyaP0dNiuHdKhTCYzls

—————

Školské aktivity I. 2020

02.01.2020 00:12
Školské aktivity I./2020 20.01.2020 Špeciálno-pedagogické vyšetrenie 5-6 ročných detí - testovanie školskej zrelosti v MŠ (10 detí, zvyšných 7 detí bude vyšetrených neskorší termín - 12.02.2020) 22.01.2020 Hry na snehu v ZŠ - deti 3. triedy - akcia zrušená pre nepriazeň počasia 24.01.2020...

—————

Prerušenie prevádzky MŠ

20.12.2019 10:04
Riaditeľstvo Materskej školy (MŠ) Bystrická cesta, 1991/70 v Ružomberku hlási prerušenie prevádzky MŠ počas vianočných prázdnin od 23.12.2019 do 07.01.2020. Prevádzka MŠ bude opäť obnovená 08.01.2020 (streda).  

—————

Školské aktivity XII. 2019

01.12.2019 18:59
Školské aktivity XII. 2019: 04.12.2019 Vianočné zvyky a tradície, o 9:45 hod., deti 2. a 3. triedy, 05.12.2019 Program Filipkove dobrodružstvá o 9 hod., deti 3. triedy, 06.12.2019 Slávnosť sv. Mikuláša, deti celej MŠ, 12.12.2019 Muzikál Alkana POPOLUŠKA, 12. december 2019 o 10.00 hod.,...

—————

Školské aktivity XI. 2019

01.11.2019 17:31
Školské aktivity XI. 2019: 08.11.2019. Medzinárodný deň kuchárov 3.trieda,  spolupráca so ZŠ Sládkovičova, Rk, o 9:00 hod. https://ms-tehelna-projekty-sk8.webnode.sk/products/a07-11-2019-medzinarodny-den-kucharov-3-trieda/ 11.11.2019 Prvá pomoc - prednáška zdravotnej...

—————


Kontakt

riaditeľka materskej školy: PaedDr. Ivica Ondrušková, PhD.

Materská škola Bystrická cesta 1991/70, 034 10 Ružomberok

+421 914 135 586