Vedenie MŠ

Riaditeľka MŠ: 

PaedDr. Ivica Ondrušková, PhD.

Email: tehelna.ms@gmail.com

Vedúca školskej jedálne: 

Janka Sliacka

Telefón: 0914 135 586                                 

 


Kontakt

riaditeľka materskej školy: PaedDr. Ivica Ondrušková, PhD.

Materská škola Bystrická cesta 1991/70, 034 10 Ružomberok

+421 914 135 586