Január 2017

Téma: Život zvierat v zime

Báseň: Vtáča v zime (V. Reisel)

Sedí vtáčik na haluzi, nespieva, len roní slzy.

Hlad ho morí, neboráka. Čo položiť do zobáka?

Semiačok niet v tráve, v kríčku. Kto by myslel na pesničku!

Videli ho chlapci malí, vzápätí si povedali:

„Ostane to vtáča nemé? – Zrniečka mu nasypeme,

aby keď jar zletí k stráni, spievalo nám ako vlani.“

 

Pieseň: Vtáčiky v zime: text: Z. Matláková, hudba: Š. Slezák

Každá vločka na mňa počká, veď je všade biely sneh.

Ref: //: Snehuliaci sú už v práci, pozorujú kopce striech, pozorujú kopce striech.

Sedia si tam čierne vrany, sýkorky, čakajú na chutné zrno, na kôrky.

Ref://: Zob, zob, zobáčiky bezbranné, zobú v kŕmidle i pri bráne.

 

Rečňovanka: Vtáčia hostina

V záhrade sa začína zimná vtáčia hostina.

Do kŕmitka deti dali, čo po dvore pozhŕňali.

Na jar vtáčky na kríčku dajú deťom pesničku.

 

Báseň: Ako zimujú: Mária Haštová

LASTOVIČKA zviaže pár mušiek do uzlíčka, poberie deti – za more letí.

MEDVEĎ chrapká v chrastí. Viete, kedy zaspí?

Keď sa sniežik začne sypať a mráz len tak praští.

A tá SRNKA sem – tam brnká po hore, po lese, či jej horár stebiel zopár nedonesie? Donesie!

Posteľ má z mláky, blatka. Neviete kto? Nuž ŽABKA! Blatový vankúšik pod hlavou strčí,

blatovou perinkou prikryje oči... A nôžka jej trčí? Netrčí, aj tú pod blato skrčí.

LÍŠKA v novom kožúšku chytá zajka na vŕšku. – Heš, líška, heš, veď nám zajka zješ!

 

Báseň: Čo priniesla zima zvieratkám  Mária Haštová

 

Priniesla im uja horára, čo sa o zvieratká postará. Kde je teraz? V lese.

Dobrotky im do krmelca nesie.

Sýkorky v ňom nájdu slaninku, majú radosť – a nie malinkú.

Krmelec ich sýti, zohreje. A potom im opäť dobre je.

Pri krmelci jeleň poskočí, keď mu zrazu padne do očí.

Sú v ňom halúzky i lístočky, čo zbierali v lese detičky.

Malá srnka len čo vstala, ku krmelcu utekala.

Zjedla sienka, iba trošička, preto, že je ešte maličká.

Pre zajka sú steblá ďatelinky. Už mu veru na ne tečú slinky.

S chuťou si ich schrúme, chrumky, chrumky...!

Nechaj, zajko, dačo aj pre srnky.

Diviak ryje, všetko rozrýva, tu je preňho dobrá obživa.

Na samom dne gaštan nájde si, tomu sa tiež veľmi poteší.

Bažant s pestrým perím na chvoste pyšne volá: - Aj vy hladní ste?

Nebojte sa! Máme horára, čo sa o nás dobre postará.

 

Téma: Zima, zima tu je

Zima, zima tu je - pieseň

Zima, zima tu je,
sniežik poletuje.
Stromy, domy, stromy domy
bielym zahaľuje.
Vezmeme si sane,
sadneme si na ne.
Hore brehom, dolu brehom
na nich poletíme.

 

Bude zima, bude mráz - báseň

Bude zima, bude mráz,
kam sa vtáčku, kam schováš?
Schovám sa do javora,
tam je moja komora.
Bude zima, bude mráz,
kam sa vtáčku, kam schováš?
Schovám sa do chvojiny,
tam sú moje periny.

 

Teta zima - báseň

Jedna vločka, druhá vločka,
Teta zima žmúri očká.
Sánky si hneď osedláme
A letíme k starej mame.
Na dvore nás sniežik zláka,
Postavíme snehuliaka.
Starká ešte mrkvu dá
A snehuliak noštek má.
Poďme domov, už sa zmráka,
Lyžovačka zajtra čaká.

 

Sniežik sa nám chumelí - pieseň

Sniežik sa nám chumelí,
zima je zimička.
Polia, lúky vybieli
zapadne cestička.
Zakry svojou perinkou
celý kraj náš milý.
Veď sme sa už na teba
tak veľmi tešili.
Padaj sniežik, padaj nám
tešia sa ti deti.
Naša pieseň radostná
v ústrety ti letí.

 

 - pieseň

Postavím si snehuliaka 
na najbližšom brehu,
postavím si snehuliaka 
z bielučkého snehu.
Jedna guľa, druhá guľa, 
tretiu na vrch dám
a už stojí snehuliačik 
a už stojí tam.

Košieľku má snehuliačik 
čistučkú a bielu,
nos má z mrkvy, 
oči z uhlia, miesto ruky metlu.
A keď deti uvidia ho, 
povedia si tak:
Pozrite sa aký je to 
krásny snehuliak!


Kontakt

riaditeľka materskej školy: PaedDr. Ivica Ondrušková, PhD.

Materská škola Bystrická cesta 1991/70, 034 10 Ružomberok

+421 914 135 586