Január 2016

Vinšujem vám

 
Vinšujem vám Nový rok, 
by ste mali šťastný krok,
doma lásku, svornosť
a všetkého.

Vinšovník

 
Ja som malý vinšovník,
Zavinšujem ako nik.
Šťastie zdravie rodine,
Nech všetko zlé pominie.

 


Kontakt

riaditeľka materskej školy: PaedDr. Ivica Ondrušková, PhD.

Materská škola Bystrická cesta 1991/70, 034 10 Ružomberok

+421 914 135 586