Výlet do rehabilitačnej stanice dravcov a sov v Zázrivej na Orave

10.10.2009 18:19

    Na dravce číhajú rôzne nebezpečenstvá, ako hlavne strety s človekom. Medzi najčastejšie zranenia patria kolízie na elektrických vedeniach. Mimoriadne zraniteľné sú mláďatá, ktoré po vyletení z hniezda často krát hynú od hladu a vysilenia. Odchyteného poraneného živočícha umiestnia do odchytnej rehabilitačnej stanice v Zázrivej, kde sa nachádzajú tieto druhy: Myšiak lesný, Orol skalný, Sokol myšiar, Sokol lastovičiar, Kuvičok vrabčí, Jastrab krahulec, ... Záchranná rehabilitačná stanica v zázrivej funguje na dobrovoľnej báze a nebola by možná bez pomoci ľudí a organizácií.

     Rehabilitačnú stanicu navštívili dňa 27.10.2009 deti strednej a najstaršej vekovej skupiny, kde ich čakali nielen lesné zvieratká, ktoré potrebovali pomoc, ale i zaujímavá beseda s ľudmi, ktorí sa o tieto zvieratká príkladne starajú.

Organizácia podujatia:

·        príchod dieťaťa do MŠ do 07:30

·        raňajky v MŠ o 8.00

·        odchod autobusu o 8.30

·        predpokladaný návrat o 13:30

·        obed v MŠ

·        prosíme rodičov zabezpečiť deťom:

      pitný režim, desiatu, teplé oblečenie a obuv, čiapku, pršiplášť.

Vedúca exkurzie: p. uč. Idka Ružičková

—————

Späť


Kontakt

riaditeľka materskej školy: PaedDr. Ivica Ondrušková, PhD.

Materská škola Bystrická cesta 1991/70, 034 10 Ružomberok

+421 914 135 586