Školské aktivity III.2019

28.02.2019 21:50
  • 04. - 08.03.2019 Jarné prázdniny
  • 12.03.2019 Divadelné predstavenie: Cesta okolo sveta o 9:00 hod. 
  • 21.03.2019 Návšteva knižnice - deti 2. triedy
  • 21.03.2019 Rodičovské združenie - Téma: Zápis detí do 1. ročníka ZŠ o 15:00 hod.
  • 22.03.2019 Vynášanie Moreny - so žiakmi ZŠ Sládkovičova v Rk
  • 27.03.2019 Návšteva knižnice - deti 3. triedy

 

—————

Späť


Kontakt

riaditeľka materskej školy: PaedDr. Ivica Ondrušková, PhD.

Materská škola Bystrická cesta 1991/70, 034 10 Ružomberok

+421 914 135 586