Školské aktivity II. 2019

31.01.2019 12:13

Školské aktivity II. 2019

  • 01.02.2019 Polročné prázdniny (prerušená prevádzka MŠ)
  • 07.02.2019 Zdravý chrbátik (5-6 ročné deti)
  • 12.02.2019 Snehová kráľovná - výchovný koncert ZUŠ vo Veľkej dvorane o 9:30, vstupné 0,50€ (deti 2. a 3. triedy)
  • 13.02.2019 Palček a Obor v ZŠ Sládkovičova (5-6 ročné deti)
  • 20.02.2019 Divadlo v MŠ: Dračie pytačky o 9:00 hod. za 1,50€
  • 21.02.2019 Výroba papiera, celoškolská aktivita
  • 28.02.2019 Karneval
  • 20.02.2019 

 

—————

Späť


Kontakt

riaditeľka materskej školy: PaedDr. Ivica Ondrušková, PhD.

Materská škola Bystrická cesta 1991/70, 034 10 Ružomberok

+421 914 135 586