Školské aktivity I. 2019

06.01.2019 14:08
  • 07.01.2018 Spustenie prevádzky MŠ po zimných prázdninách
  • 23.01.2019 Macko Uško o 9:30 deti 3. triedy (2/3)
  • 24.01.2019 Snežní ľudkovia o 9:00 hod. 1,50€
  • 30.01.2019 Macko Uško o 9:30 hod. deti zvyšok 3. triedy a predškoláci 2. triedy
  • 30.01.2019 Zimná olympiáda o 15 hod. 

—————

Späť


Kontakt

riaditeľka materskej školy: PaedDr. Ivica Ondrušková, PhD.

Materská škola Bystrická cesta 1991/70, 034 10 Ružomberok

+421 914 135 586