September

10.09.2009 21:16

 

Kamarát

Kamarát je so mnou ten,

kto strávi so mnou deň.

 

Či je, veľký, lebo malý

nemusí byť dokonalý.

 

Pomôže mi v ťažkej chvíli,

zrovna, keď mi dôjdu sily.

 

Keď si smutný, pohladí ťa,

rozveselí, pobaví ťa.

 

Trávi s tebou voľný čas,

nebudeš sám, prídi zas.

—————

Späť


Kontakt

riaditeľka materskej školy: PaedDr. Ivica Ondrušková, PhD.

Materská škola Bystrická cesta 1991/70, 034 10 Ružomberok

+421 914 135 586