Šarkaniáda

10.10.2009 17:22

 Veje vetrík, pofukuje,

na nebi nám šarkan poletuje ...

 

Šarkaniádou sa naše deti rozlúčili s BABÍM LETOM na neďalekej lúke, kde si s rodičmi i pani učiteľkami MŠ púšťali dňa 09.10.2009, pestrofarebných šarkanov. Šťastím žiarili nielen deti, ale i dospelí, ktorí sa pri tejto aktivite vrátili do detských čias a spoločne s deťmi sa tešili z poletujúcich šarkanov. Veselé popoludnie sa skončilo v triede MŠ, kde ich čakali perníčky s teplým rozvoniavajúcim čajom, výmena dojmov a zážitkov popretkávaná jesennými piesňami a básňami, ktoré sa deti v MŠ naučili. :)

vid foto

—————

Späť


Kontakt

riaditeľka materskej školy: PaedDr. Ivica Ondrušková, PhD.

Materská škola Bystrická cesta 1991/70, 034 10 Ružomberok

+421 914 135 586