12.01.2010 Rodičovské združenie: Zápis do 1. ročníka ZŠ

30.12.2009 00:48

Dňa 12.01.2010 o 15:30 hod. sa v materskej škole uskutočnilo rodičovské združenie pre zákonných zástupcov 5-6 ročných detí, ktoré čaká zápis do 1. ročníka ZŠ. Rodičovského združenia sa zúčastnili zástupcovia ZŠ Sládkovičova:

Mgr. Murín (riaditeľ ZŠ)

Mgr. Janka Sýkorová

PaedDr. Janka Mastišová (špeciálny pedagóg).

Za prezentáciu ZŠ Sladkovičova i za podnetné informácie o školskej spôsobilosti detí, ktoré by mali začať od septembra 2010 plniť povinnú školskú dochádzku, hosťom veľmi pekne ďakujeme.

—————

Späť


Kontakt

riaditeľka materskej školy: PaedDr. Ivica Ondrušková, PhD.

Materská škola Bystrická cesta 1991/70, 034 10 Ružomberok

+421 914 135 586