Raz, dva ľavá ...

17.09.2009 21:44

Raz, dva ľavá, raz dva ľavá,

my veselo si spievame piesne veselé,

nuž poďte medzi nás i Vy deti nesmelé!

Ej, raz dva ľavá, raz dva ľavá ...

—————

Späť


Kontakt

riaditeľka materskej školy: PaedDr. Ivica Ondrušková, PhD.

Materská škola Bystrická cesta 1991/70, 034 10 Ružomberok

+421 914 135 586