Prírodovedná olympiáda - 09.12.2009

05.12.2009 14:38

Dňa 09.12.2009 sa tri deti Nicolka Mária Vrabková z III. triedy, Filip Herbst a Jakub Novák z II. triedy zúčastnili Prírodovednej olympiády, ktorú organizovalo CVČ na Dončovej ulici, č. 1, v Ružomberku. Pedagogický dozor zabezpečila p. zástupkyňa Janka Žuffová. Deti boli ocenené pamätným listom a peknými darčekmi :). (vid. fotogaléria)

—————

Späť


Kontakt

riaditeľka materskej školy: PaedDr. Ivica Ondrušková, PhD.

Materská škola Bystrická cesta 1991/70, 034 10 Ružomberok

+421 914 135 586