Prevádzka MŠ

02.09.2009 19:24

 

PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY

  od 05.30 do 16.30 hod.

 

Upozornenie:

         Zákonný zástupca privedie dieťa do materskej školy do 7:45 hod. a prevezme ho do 16.15 hod. V prípade dochádzky dieťaťa v inom čase, ak je to nutné, dohodne zákonný zástupca čas jeho príchodu a spôsob stravovania predchádzajúci deň, najneskôr však do 7:30 aktuálneho dňa, osobne alebo telefonicky na tel. čísle 044/4342686.   

     

Každý zákonný zástupca má povinnosť oboznámiť sa a dodržiavať

školský poriadok MŠ,

ktorý je zavesený k naštudovaniu na centrálnej nástenke, a taktiež v šatni každej triedy.

 

PaedDr. Ivica Ondrušková, riaditeľka MŠ

 

 

—————

Späť


Kontakt

riaditeľka materskej školy: PaedDr. Ivica Ondrušková, PhD.

Materská škola Bystrická cesta 1991/70, 034 10 Ružomberok

+421 914 135 586