Prerušenie prevádzky MŠ počas jarných prázdnin

27.02.2019 08:27

Riaditeľstvo Materskej školy (MŠ) Bystrická cesta, 1991/70 v Ružomberku hlási prerušenie prevádzky MŠ počas jarných prázdnin od 04. do 08.03.2019. Prevádzka MŠ bude prerušená vo všetkých triedach z dôvodu:

  • nedostatočného počtu detí prihlásených zákonnými zástupcami,
  • vysokého počtu detí s respiračnými ochoreniami.

Prevádzka MŠ bude opäť obnovená v pondelok 11.03.2019.

 

—————

Späť


Kontakt

riaditeľka materskej školy: PaedDr. Ivica Ondrušková, PhD.

Materská škola Bystrická cesta 1991/70, 034 10 Ružomberok

+421 914 135 586