Pracovné činnosti v jesennej záhrade

20.10.2009 23:34

Zajac

Beží zajac cez brázdičku, na zelenú kapustičku.

Beží zajac cestičkou, horár za ním s flintičkou.

Počkaj zajac zacielim ťa, urobím bum, zastrelím ťa.

  

Záhradník

Šiel záhradník do záhrady s motykou,

vykopal tam veľkú repu s koreňom.

Nebola to veľká repa, bol to pór,

vyhodil ho záhradníček z okna von.

—————

Späť


Kontakt

riaditeľka materskej školy: PaedDr. Ivica Ondrušková, PhD.

Materská škola Bystrická cesta 1991/70, 034 10 Ružomberok

+421 914 135 586