Polročné prázdniny

17.01.2010 00:21

Dňa 1.02.2010 budú mať školopovinné deti prázdniny. Vzhľadom k tomu je potrebné, aby ste milí rodičia nahlásili triednym učiteľká, či Vaše dieťa v tento deň príde do MŠ. Ďakujeme.

—————

Späť


Kontakt

riaditeľka materskej školy: PaedDr. Ivica Ondrušková, PhD.

Materská škola Bystrická cesta 1991/70, 034 10 Ružomberok

+421 914 135 586