Poďakovanie HYPERNOVE

14.06.2010 10:16

Poďakovanie

         Ako každý rok ani tento nebol výnimkou a Deň detí sme náležite oslávili, aj keď počasie nám tento rok moc neprialo. Pani učiteľky z našej Materskej školy na Bystrickej ceste v Ružomberku  na tento deň pre deti prichystali veľa  atraktívnych hier, súťaží a  zábavy. Za dobrú náladu a veľa radosti môžeme poďakovať nielen im, ale aj pani riaditeľke Hypernovy Zuzane Ráczovej, ktorá  svojim sponzorstvom prispela na oslavu MDD bohatými sladkosťami pre všetky deti MŠ.

        Chceli by sme jej touto cestou poďakovať a zaželať našej obľúbenej HYPERNOVE veľa úspechov do ďalšej činnosti. Sme presvedčené, že aj v budúcnosti budeme s radosťou s týmto hypermarketom spolupracovať pri podobných akciách.

                                                                               

S pozdravom kolektív MŠ, Bystrická cesta 70, Ružomberok 

—————

Späť


Kontakt

riaditeľka materskej školy: PaedDr. Ivica Ondrušková, PhD.

Materská škola Bystrická cesta 1991/70, 034 10 Ružomberok

+421 914 135 586