Návšteva zo ZŠ

30.11.2009 02:16

30.11.2009 o 9:45 sme v našej materskej škole privítali vzácnych hostí - prišli k nám totiž deti zo ZŠ, ul. Sládkovičova, ktoré nám zahrali divadielko O perníkovej chalúpke. Hlboký umelecký zážitok nás veľmi potešil ;).

—————

Späť


Kontakt

riaditeľka materskej školy: PaedDr. Ivica Ondrušková, PhD.

Materská škola Bystrická cesta 1991/70, 034 10 Ružomberok

+421 914 135 586