Návšteva základnej školy "Ja Tebe" - 16.12.2009

06.12.2009 13:02

Dňa 16.12.2009 navštívili deti predškolského veku, t.j. 5-6 ročné, Základnú školu, ul. Sládkovičova v Ružomberku, kde sa spoločne s prvákmi zúčastnili tvorivých dielní zamerných na tvorbu vianočných darčekov.

(vid. fotogaléia)

—————

Späť


Kontakt

riaditeľka materskej školy: PaedDr. Ivica Ondrušková, PhD.

Materská škola Bystrická cesta 1991/70, 034 10 Ružomberok

+421 914 135 586