01. 03. 2010 a 02. 03. 2010 - Mestská Knižnica v Ružomberku

27.02.2010 11:40

V dňoch 01. 03. 2010 a 02. 03. 2010 deti II. a III. triedy navštívili Mestskú knižnicu v Ružomberku, v ktorej v rámci obsahového celku Spoznávame svet, témy Moja obľúbená kniha  získali na elementárnej úrovni:

  1. vedomosti: o rozmanitosti kníh, o druhoch knižnej literatúry, o možnostiach starostlivosti o knihy; o rozmanitostiach sveta, ktoré približujú encyklopédie; o pracovných činnostiach, ktoré vykonávajú pracovníci v knižniciach; o základnom posolstve rozprávok:
  • víťazstvo dobra nad zlom
  • pravdy nad klamstvom
  • putovanie hrdinu za šľachetným cieľom
  • prekonávanie prekážok a ťažkostí
  • večný optimizmus;

2. schopnosti: na základe pozorovania práce knihovníčky pomenovať a opísať rôzne druhy jej práce, zdôvodniť a zhodnotiť jej     význam; rozlíšiť rôzne žánre kníh, przerať si literatúru, objaviť poučenie a inšpiráciu k svojmu konaniu; tvorivo dorozprávať     začatý príbeh; rozoznať postavu z príbehu, opísať jej charakterové vlastnosti, výtvarne znázorniť charakteristické črty postavy     (Popoluška, Maruška ... Vv); určiť počty objektov v rozprávkach (počet izieb, počet trpaslíkov);

3. pozitívne postoje: ku knihám, k šetrnému zaobchádzaniu s nimi; k ich rôznorodosti, k ich čítaniu, k voľnej reprodukcii     rozprávok, príbehov, k ich stvárneniu rôznymi výrazovými prostriedkami, k hodnoteniu svojich  charakterových vlastností, i     vlastností postáv v rozprávkach; k spoločensky prijateľným vzorcom správania sa v knižnici. 

 

 

 

 

 

—————

Späť


Kontakt

riaditeľka materskej školy: PaedDr. Ivica Ondrušková, PhD.

Materská škola Bystrická cesta 1991/70, 034 10 Ružomberok

+421 914 135 586