Fotenie detí

10.10.2009 18:36

Dňa 2. decembra 2009 k nám zvítal pracovník spoločnosti MGM Europe, ktorý vyfotil deti našej materskej školy na identifikačné menovky. 

Spoločnosť MGM Europe nám ponúkla úplne nový systém označovania skriniek, vešiakov, a pod v MŠ. Namiesto značky (dom, kvietok) bude mať dieťa na svojej skrinke, vešiaku, ...  vlastnú vizitku s fotografiou, čím sa určite predíde akejkoľvek zámene s vecami iných detí MŠ. Hľadanie „vlastného miesta“ v MŠ sa pre naše deti stane oveľa jednoduchšie. ID menovky sa jednoducho umiestňujú do plastových obalov a kedykoľvek ich môžeme vymieňať a presúvať podľa potreby.

Spoločnosť MGM Europe poskytne ID menovky pre deti MŠ zdarma.

—————

Späť


Kontakt

riaditeľka materskej školy: PaedDr. Ivica Ondrušková, PhD.

Materská škola Bystrická cesta 1991/70, 034 10 Ružomberok

+421 914 135 586