4.2.2010 (štvrtok), 16.00 h: Folklórny súbor Kvapôčka

17.01.2010 00:23

4.02.2010 sa naše deti, ktoré navštevujú folklórny súbor Kvapôčka, zúčastnili

 1. ročníka benefičného spoločného podujatia škôl a záujmových krúžkov

  „POĎME SPOLU

HRAŤ, SPIEVAŤ

A TANCOVAŤ“.

 Miesto:

V suteréne polyfunkčnej budovy ELBH na Mostovej ulici pod

Coctail barom People Lounge

Ďalej účinkovali:

-         muzikálová S ZUŠ ALKANA

-         literárno-dramatický odbor ZUŠ Ľ. Fullu

-         folklórny súbor Vretienko, ZŠ Sládkovičova

-         ZŠ Belianka, Biely Potok

-         folklórny súbor Kvapôčka, MŠ Bystrická cesta

-         tanečný krúžok MŠ A. Bernoláka

 

Organizátori:

-         muzikálová Súkromná základná umelecká škola ALKANA

-         ELBH Slovakia, s.r.o.

 

 

—————

Späť


Kontakt

riaditeľka materskej školy: PaedDr. Ivica Ondrušková, PhD.

Materská škola Bystrická cesta 1991/70, 034 10 Ružomberok

+421 914 135 586