Brigáda - úprava okolia preliezok

02.12.2009 13:28

  Veľmi pekne ďakujeme rodičom:

p. Gejdošovi, 

p. Saganovi, 

p. Gmiterovi, 

p. Gallovi,

p. Baďovi, 

p. Griešovi, 

p. Kokavcovi. 

p. Kmeťovi, 

p. Herbstovi, 

p. Prostrednému  

pánom Kňažkovcom 

za veľkú pomoc pri úprave okolia nových hracích záhradných zostáv pre naše deti.

 

—————

Späť


Kontakt

riaditeľka materskej školy: PaedDr. Ivica Ondrušková, PhD.

Materská škola Bystrická cesta 1991/70, 034 10 Ružomberok

+421 914 135 586