Športová súťaž Obrov a palčekov

11.11.2009 15:30

Dňa 25.11.2009 sme sa zúčastnili športovej súťaže v Základnej škole, ul Sládkovičova v Ružomberku, kde sa deti II. a III. triedy MŠ popasovali s deťmi prvého a druhého ročníka. Výhercami boli všetky deti, ktoré sa podujatia zúčastnili. 

vid. fotogaléria

—————

Späť


Kontakt

riaditeľka materskej školy: PaedDr. Ivica Ondrušková, PhD.

Materská škola Bystrická cesta 1991/70, 034 10 Ružomberok

+421 914 135 586