December 2015

Pred oknom - za oknom- pieseň

 
Pred oknom - za oknom
 
stojí Mikuláš,
 
povedz nám Mikuláš, čo v tom koši máš.
 
Pre dobrú Aničku cukrovú paničku
 
pre zlého Janíčka uhlie a palička.
 
 

Mikulášku, dobrý strýčku- pieseň

 
Mikulášku, dobrý strýčku modlím sa ti modlitbičku,
 
zlož tú svoju plnú tašku, daj nám z darov tvojich trošku,
 
či koláča makového, či koníka medového.
 
Vedˇ ty svätý Mikuláš, veľa dobrých darov máš

Kontakt

riaditeľka materskej školy: PaedDr. Ivica Ondrušková, PhD.

Materská škola Bystrická cesta 1991/70, 034 10 Ružomberok

+421 914 135 586