Školské aktivity XI. 2018

29.10.2018 07:21

Školské aktivity XI. 2018:

  • 06.11.2018.Zdravýživka o 9:00 hod. 2. trieda o 10:00 hod. 3 . trieda 2€; Poď sa hrať so Zdravýživkou - hravou formou interaktívne zvýšiť povedomie detí k správnym stravovacím návykom a pohybovej aktivite.
  • 13.11.2018 Prvá pomoc - prednáška zdravotnej sestry o 9:00 hod.
  • 16.11.2018 Návšteva dentálnej hygieničky v MŠ o 9:00 hod.
  • 20.11.2018 Špeciálnopedagogická depistáž - depistáž školskej zrelosti u 5-7 ročných detí. Ide o spoluprácu s CPPPaP v Ružombeku s cieľom skvalitnenia prístupu k otázke školskej zrelosti so zámerom čo najlepšej pripravenosti detí  do ZŠ.
  • 21.11.2018 Logopedická depistáž - depistáž 5-7 ročných detí
  • 27.11.2018 Vyšetrenie zraku u všetkých detí MŠ s cieľom odhaliť existujúce alebo začínajúce vývinové poruchy zraku, ako napríklad hyperopia, myopia, astigmatizmustupozrakosť či škuľavosť
  • 28.11.2018 Rozprávkový bicykel o 9:00 hod. za 1,50€

—————

Späť


Kontakt

riaditeľka materskej školy: PaedDr. Ivica Ondrušková, PhD.

Materská škola Bystrická cesta 1991/70, 034 10 Ružomberok

+421 914 135 586