Školské aktivity IV.2019

28.03.2019 13:18
  •  
  • 03.04.2019 Zdravý chrbátik o 9:00 hod. - deti 3. triedy,
  • 10.04.2019 Alkana - muzikáoové predstavenie v KD o 10:00 hod. 2. a 3. trieda
  • 15.04.2019 O čudnom vajíčku, divadelné predstavenie pre deti v MŠ
  • 17.04.2019 Realizácia projektu Veľkí aj malí..., v areály MŠ
  • 18. - 23.04.2019 Veľkonočné prázdniny
  • 29.04. - 03.05.2019 Škola v prírode

—————

Späť


Kontakt

riaditeľka materskej školy: PaedDr. Ivica Ondrušková, PhD.

Materská škola Bystrická cesta 1991/70, 034 10 Ružomberok

+421 914 135 586