ŠKOLA V PRÍRODE!!!

04.05.2010 14:25

 Plán organizačného zabezpečenia školy v prírode

 

1.      Názov a adresa vysielajúcej školy: Materská škola, Bystrická cesta, č. 70/1991, Ružomberok, 034 01.

 

2.      Miesto konania školy v prírode (ŠvP): ZŠ Liptovská Osada.

 

3.      Termín: 23.05.2010 – 27.05.2010.

 

4.      Meno a priezvisko vysielajúcich zamestnancov MŠ:

PaedDr. Ivica Ondrušková,

Ružičková Ida – zdravotník,

Mária Hollá.

 

5.      Pedagogický vedúci ŠvP: Ružičková Ida.

 

6.      Záväzné prihlášky detí do ŠvP, odovzdané do: 31.04.2010.

 

7.      Počet tried: 1 (III. trieda MŠ).

 

8.      Počet účastníkov:

a)      detí: 16;

b)     dospelých: 3.

 

9.      Informácie o ŠvP poskytnú: PaedDr. Ivica Ondrušková, Ružičková Ida, Bc. Ošková Ľubica,

v čase: v rámci konzultačných hodín.

 

10.  Doprava:

a)      spôsob dopravy: autobus;

b)      zabezpečia: p. Kmoško.

 

11.  Odchod do ŠvP: miesto: MŠ Bystrická cesta 70/1991, Ružomberok;

deň: 23. 05. 2010; hodina: 13:00 hod.

12.  Príchod zo ŠvP: miesto: MŠ Bystrická cesta 70/1991, Ružomberok;

deň: 27. 05. 2010; hodina: 15:30 hod.

 

13.  Finančná úhrada:                      stravné:        5,05 € x 4 = 20,2 €;

ubytovanie:  4,50 € x 4 = 18 €;

doprava:       3 €;

spolu:            41,20 €;

a)      spôsob úhrady:                    hotovosť;

b)     termín:                                 15.05.2010.

 

14.  Prehlásenia rodičov:                  a) potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa;

b) vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia.

 

15.  Vyzbieranie preukazov zdravotne poisťovne: pri odchode do školy v prírode.

 

 

V Ružomberku dňa: 30. 04. 2010

Spracovala:

 

                                                                  ........................................................................         

                      PaedDr. Ivica Ondrušková, riaditeľka MŠ

—————

Späť


Kontakt

riaditeľka materskej školy: PaedDr. Ivica Ondrušková, PhD.

Materská škola Bystrická cesta 1991/70, 034 10 Ružomberok

+421 914 135 586