03.02.2010 - Združenie rodičov školy MŠ

27.01.2010 17:20

  Rodičia a pedagogický zbor MŠ sa stretli na rodičovskom združení, v rámci ktorého sa venovali týmto aktuálnym otázkam: 

1. využitie finančných prostriedkov RZ v 1. polroku školského roka 2009/2010,

2. 2% z dane, ktoré môžu rodičia i tento kalendárny rok 2010 venovať našej materskej škole,

3. karneval, ktorý sa bude konať 12.02.2010, zabezpečenie občerstvením

4. zápis nových detí do MŠ,

5. projektová dokumentácia, rekonštrukcia MŠ.

—————

Späť


Kontakt

riaditeľka materskej školy: PaedDr. Ivica Ondrušková, PhD.

Materská škola Bystrická cesta 1991/70, 034 10 Ružomberok

+421 914 135 586