Začiatok školského roka 2010/2011

30.08.2010 00:00

Začiatok školského roka 2010/2011 sa začína 02.09.2010. MŠ je v prevádzke od 05:30 do 16:30 hodiny. Rodičia detí, ktoré po prvý krát nastupujú do MŠ, si prvý deň prinesú papučky a pyžamko.   Pre prípad ťažšej adaptácie dieťaťa, je potrebné triednym učiteľkám nadiktovať telefónne číslo matky a otca.

 

 

 

 

 

 

 

—————

Späť


Kontakt

riaditeľka materskej školy: PaedDr. Ivica Ondrušková, PhD.

Materská škola Bystrická cesta 1991/70, 034 10 Ružomberok

+421 914 135 586