NAJMENŠÍ VIDELI VZORY, AJ ONI CHCÚ ZACHRAŇOVAŤ...

20.09.2009 14:31

    ,,Nie sme z cukru, z čokolády, nás ten dáždik neodradí,“ znela pesnička na ústach vykračujúcich detí z MŠ Bystrická cesta, ktoré mierili v uplynulom týždni do Čutkovskej doliny. V peknom prostredí boli pre deti pripravené krásne prekvapenia zo strany organizátorov Dňa polície. Najmenší videli názorné ukážky policajtov, hasičov či záchranárov. Oboznámili sa s ich prácou, výstrojom a technikou. Okrem mestských tam mohli vidieť ukážky práce aj štátnych a železničných policajtov.

Veľmi sa im páčilo, že mohli vliezť do áut, sanitky, dostali do rúk zbrane, hasičské striekačky, ba aj nepriestrelné vesty a prilby. Program bol spestrený súťažnými hrami, po ktorých každé z detí dostalo malú odmenu. Poďakovaním pre všetkých organizátorov tohto podujatia boli plamienky v očiach detí, spokojný úsmev a slová: ,,Keď raz budem veľký, chcem aj ja byť hasičom, záchranárom, policajtom...“

Alena Baranová, učiteľka MŠ, Ružomberský hlas, 11.09.2009, č. 17, s. 12, ISSN V.1337-9364.

—————

Späť


Kontakt

riaditeľka materskej školy: PaedDr. Ivica Ondrušková, PhD.

Materská škola Bystrická cesta 1991/70, 034 10 Ružomberok

+421 914 135 586