Divadielka: O perníkovej chalúpke a Ako išlo vajce na vandrovku

09.04.2010 23:07

 V dňoch 04.03.2010 a 29.03.2010 do našej materskej školy zavítala pani učiteľka Mišurová, ktorá vedie dramatický odbor v ZUŠ Ľudovíta Fullu. Zahrala deťom dve klasické rozprávky O perníkovej chalúpke a Ako išlo vajce na vandrovku novou interaktívnou formou, t.j. deti vstúpili do deja, dramaticky stvárňovali vedľajšie postavičky a pritom sa vzájomne počúvali, rešpektovali, ale zároveň veselo zabávali. Za bohatý umelecký zážitok pani učiteľke veľmi pekne ďakujeme.

—————

Späť


Kontakt

riaditeľka materskej školy: PaedDr. Ivica Ondrušková, PhD.

Materská škola Bystrická cesta 1991/70, 034 10 Ružomberok

+421 914 135 586