30.06.2010 Osvedčenie o predprimárnom vzdelávaní

24.06.2010 20:25

Prosíme všetkých zákonných zástupcov detí, ktoré od nasledujúceho školského roka 2010/2011 začnú plniť povinnú školskú dochádzku v základných školách, aby si posledný deň aktuálneho školského roka 30.06.2010 prišli do materskej školy prevziať doklad Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.

—————

Späť


Kontakt

riaditeľka materskej školy: PaedDr. Ivica Ondrušková, PhD.

Materská škola Bystrická cesta 1991/70, 034 10 Ružomberok

+421 914 135 586