28.04.2010 Detské dopravné ihrisko

24.04.2010 13:16

Od 2. apríla  2008 detské dopravné ihrisko v Ružomberku, ktoré 18 rokov chátralo, opäť slúži deťom MŠ i školákom. 

Na ihrisku je vybudované nové dopravné značenie, svetelná signalizácia. Jeho súčasťou je aj učebňa s modernými didaktickými pomôckami, ktoré umožnia deťom ľahšie pochopiť pravidlá cestnej premávky. Ihrisko, ktoré je jediné svojho druhu v regióne dolného Liptova, navštívili naše deti (5-6- ročné) 28.04.2010 o 9:00 hodine.

Deti tu dostali možnosť získať nielen  základné teoretické vedomosti z dopravnej výchovy, ale nadobudli aj praktické skúsenosti. Na dopravnom ihrisku sa im venovali mestskí policajti, ako aj ich kolegovia zo štátnej polície."

Okrem iného policajti deťom vysvetlili, ako má byť vybavená kolobežka, bicykel, ako majú chodci prechádzať cez cestu. Vyskúšali si aj jazdu na kolobežke či bicykli cez semafory. 

 

—————

Späť


Kontakt

riaditeľka materskej školy: PaedDr. Ivica Ondrušková, PhD.

Materská škola Bystrická cesta 1991/70, 034 10 Ružomberok

+421 914 135 586