23. - 24. 04. 2010 Prezentácia projektu Otvorená škola oblasť športu

23.04.2010 22:55

V dňoch 23. - 24. 04. 2010 sa v Ružomberku uskutočnil Celoslovenský odborný seminár s medzinárodnou účasťou Pedagogická tvorivosť učiteliek materských škôl - MATERSKÁ ŠKOLA A SVET OKOLO a 16. Snem Spoločnosti pre predškolskú výchovu. 

V rámci seminára vystúpila i riaditeľka MŠ PaedDr. Ivica Ondrušková, aby sa podelila so širokou pedagogickou verejnosťou o skúsenosti z participácie učiteľov a rodičov detí MŠ na realizácii projektu „Zmenou prostredia k zdravšiemu zajtrajšku“ Otvorená škola - Oblasť športu. Vypracovala a pred prítomnými odprezentovala i aktuálne odborno–metodické materiály vyplývajúce z naplánovaných cieľov projektu. Nadobudnuté poznatky a skúsenosti zhrnula do odborného článku, ktorý bol publikovaný v Zborníku Spoločnosti pre predškolskú výchovu: Prispevok SPV 2010, Ondrušková_OK.doc (145 kB)

 

—————

Späť


Kontakt

riaditeľka materskej školy: PaedDr. Ivica Ondrušková, PhD.

Materská škola Bystrická cesta 1991/70, 034 10 Ružomberok

+421 914 135 586