28.04.2010 Brigáda: Pieskoviská pre deti

18.04.2010 15:06

Brigáda: Pieskoviská pre naše deti

    Vážení rodičia, keby ste boli takí láskaví a prišli nám pomôcť pri konštruovaní pieskovísk v areály MŠ. Do brigády sa môžete zapojiť v ktorýkoľvek pracovný deň v čase od 5:30 do 16:30 hod. Stačí osloviť pani učiteľky, ktoré Vám poskytnú potrebné informácie o postupe.                                                                                 

 

Zároveň by sme chceli veľmi pekne poďakovať rodičom, ktorí nám boli v uplynulých dňoch nápomocní:

p. Matejkovi, ktorý v sobotu sám olúpal drevo do kôry!!!

p. Ing. Legerskej

p. Ing. Legerskému

p. Herbstovi

p. Šlachtovi

p. Prostrednému

p. Novákovi

p. Moštenickému

p. Blaškovi

p. Hollému

p. Kmeťovi

p. Saganovi

Odbornú pomoc nám poskytli stolári p. Janky a p. Kňažko. Taktiež im veľmi pekne ďakujeme.  

—————

Späť


Kontakt

riaditeľka materskej školy: PaedDr. Ivica Ondrušková, PhD.

Materská škola Bystrická cesta 1991/70, 034 10 Ružomberok

+421 914 135 586