17.04.2019 Realizácia projektu: Veľkí aj malí, starajte sa o záhradu s nami

07.04.2019 21:01

 

Dňa 17.04.2019 sa v školskej záhrade uskutočnila realizácia projektu: Veľkí aj malí, starajte sa o záhradu s nami

Srdečne ďakujeme všetkým deťom, mamičkám ako aj oteckom, ktorí sa na tejto realizačnej fáze projektu spolupodieľali.

Veľké ďakujem patrí aj všetkým pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom školy, ktorí nemalou mierou  prispeli k zveľadeniu našej školskej záhrady ;). Oceňujem pomoc pani učiteľky Janky Žuffovej, ktorá riaditeľstvu pomohla pri výbere materiálno-technického zabezpečenia projektu, oceňujem takziež pomoc pani učiteliek Katky Klačkovej a najmä Mišky Sanigovej, ktoré aktívne participovali na koordinovaní organizačného zabezpečenia realizácie projektu.

 
 

RMŠ

—————

Späť


Kontakt

riaditeľka materskej školy: PaedDr. Ivica Ondrušková, PhD.

Materská škola Bystrická cesta 1991/70, 034 10 Ružomberok

+421 914 135 586